Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Danh sách 2019-2020THCS Định YênDanh sách lớp năm học 2019-2020 đầu năm Tải về
108/KH-THCSTrường THCS Định YênKế hoạch dạy học chuyên môn năm học 2018-2019 Tải về
09/08/2018THCS Định YênKế hoạch tổ chức HNCBCCVC trường THCS Định Yên năm học 2018-2019 Tải về
16/PC-THCS07/05/2018Trường THCS Định YênPhân công nhiệm vụ thi học kỳ 2 - năm học 2017-2018 Tải về
295/HD-PGD&ĐTPhòng GD&ĐT Lấp VòHướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 - năm học 2017-2018 Tải về