Nguyễn Văn Nghĩa              87875519.198101              Nguyễn Văn Hòa
Thầy: Nguyễn Văn Nghĩa     Thầy: Nguyễn Thanh Tùng          Thầy: Nguyễn Văn Hòa
——–– Hiệu trưởng                    – Phó Hiệu trưởng 1                   – Phó Hiệu trưởng 2

Phạm Ngọc Hòa             Phạm Trần Tuyết Mai              Phan Văn Đa

Đ/c: Phạm Ngọc Hòa          Cô: Phạm Trần Tuyết Mai                 Thầy: Phan Văn Đa
—–– Kế toán                                – Thủ quỹ                                  GV phụ trách PCGD

Lê Thị Khánh Ngọc              Nguyễn Thị Quyền Trang               Lê Thanh Hưng
Cô: Lê Thị Khánh Ngọc     Cô: Nguyễn Thị Quyền Trang          Thầy: Lê Thanh Hưng
CT.CĐCS- TT Sinh_Hóa           BT.Chi đoàn trường                 GV Tổng phụ trách đội

Phạm Thị Mai Thi              Ngô Hữu Tùng                Huỳnh Ngọc Khéo
Cô: Phạm Thị Mai Thi               Thầy: Ngô Hữu Tùng            Thầy: Huỳnh Ngọc Khéo
——TT Ngữ Văn                                 TT Toán                         TT Tiếng Anh – Tin học

Nguyễn Duy Minh              Lâm Hữu Thọ               Nguyễn Dũng Sĩ

Thầy: Nguyễn Duy Minh           Thầy: Lâm Hữu Thọ                 Thầy: Nguyễn Dũng Sĩ
—–TT Sử – Địa – CD                             TT Lý                                         TT thể dục

Phạm Hùng Cường             Huỳnh Tỷ Phú               Nguyễn Thị Chi
Thầy: Phạm Hùng Cường       Đ/c: Huỳnh Tỷ Phú                      Cô: Nguyễn Thị Chi
TT Âm nhạc – Mỹ thuật              TT Văn phòng                         GV phụ trách Thư viện